Tuesday, September 10, 2013

CADANGAN EDITAN RINGKAS PANTUN-PANTUN DATO' SERI UTAMA DR RAIS YATIM DALAM BUKUNYA PANTUN & BAHASA INDAH - JENDELA BUDAYA MELAYU


Kita perturunkan tiga dahulu, kalau geram sangat mungkin jadi sampai 50 kerana halaman buku indah ini 316 muka surat di mana hampir tiap-tiap muka surat ada pantun! 

---

Datuk berpantun di halaman VII -

Ke Pulau Ulu kita bersampan,
Jangan tenggelam di lautan* luas,
Kalau nak tahu kebesaran Tuhan,
Lihatlah alam terbentang luas!


Disebabkan polanya tidak sekata -

5,5
5,5
5,6
5,5

Maka cadangan sahaya begini -

Ke Pulau Ulu kita bersampan,
Jangan tenggelam di lautan* luas,
Kalau nak tahu besarnya Tuhan,
Lihatlah alam terbentang luas!


agar polanya menjadi sekata -

5,5
5,5
5,5
5,5

---

Datuk juga berpantun di halaman 1 -

Buah lada buah terung,
Dalam perahu diletak bunga,
Dari jendela nampak gunung,
Baruku tahu indahnya dunia*!


Disebabkan polanya tidak sekata -

4,4
5,5
5,4
5,5

Maka cadangan sahaya begini -

Buahnya lada buahnya terung,
Dalam perahu diletak bunga,
Dari jendela nampaklah gunung,
Baruku tahu indahnya dunia*!


agar polanya menjadi sekata -

5,5
5,5
5,5
5,5

---

Datuk juga berpantun di halaman 7 -

Air, tanah, angin dan api,
Itulah unsur hidup di dunia*,
Kalau peramah dan berbudi,
Alamatlah hidup akan bahagia*!


Disebabkan polanya tidak sekata -

4,5
5,5
5,4
6,6

Maka cadangan sahaya begini -

Air dan tanah, angin dan api,
Itulah unsur hidup di dunia*,
Kalau peramah juga berbudi,
Alamat hidup akan bahagia!


agar polanya menjadi sekata -

5,5
5,5
5,5
5,5

*Perkataan huruf vokal yang berturutan bersebelahan seperti dunIA boleh dibaca dengan du-ni-ya (3) atau du-nia (2), la-wu-tan (3) atau lau-tan (2) juga. Hal ini dapat dikesan dengan pengiraan pola puisi daripada puisi-puisi berpola Pak Samad. Oleh itu, para pembaca pantun dan puisi berpola wajar perhati benar kiraan pola bagi memilih antara kedua-dua bacaan pola puisi itu apabila hendak deklamasi.

Wallahu'alam

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

No comments:

Post a Comment

Sebarkan Manfaatnya! :)